Wednesday, 15 May 2024

ลบอินสตาแกรม (Instagram) ถาวรทำอย่างไร? อัพเดตล่าสุด 2022!!

03 Apr 2022
3390

ผู้ใช้งานอินสตาแกรมหลายคนมีความจำเป็นต้องลบบัญชี Instagram ของตัวเอง ซึ่งการปิดงานบัญชีถาวรนั้นสามารถทำได้ไม่ยาก โดยทั่วไปแล้วการลบบัญชีถ้าทำในคอมพิวเตอร์จะง่ายกว่าแต่ก็สามารถทำในโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกัน วิธีการมีดังต่อไปนี้

ลบอินสตาแกรม (Instagram) ถาวรทำตามได้ง่าย ๆ ดังนี้

 1. ล็อคอินเข้าบัญชี Instagram ในเว็บบราวเซอร์ได้ที่ https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

อินสตาแกรม1

 1. กดไอคอนรูปโปรไฟล์ ที่มุมล่างขวา

อินสตาแกรม 2

 1. กดที่ไอคอนรูปเฟือง มุมบนซ้าย

อินสตาแกรม 3

 1. เลือก “ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย”

อินสตาแกรม 4

 1. เลื่อนลงไปที่เมนูความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้นแตะที่ “การสนับสนุน”

อินสตาแกรม 5

 1. ดูที่เมนูการจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นแตะที่ “ข้อกำหนดด้านอายุ”

อินสตาแกรม 6

 1. จากรายละเอียดจากศูนย์ช่วยเหลือ แตะที่ “ลบบัญชี”

อินสตาแกรม 7

 1. ในกรณีที่ต้องการปิดบัญชีอินสตาแกรมชั่วคราว ให้แตะที่ “ปิดใช้งานบัญชีของคุณชั่วคราว”

อินสตาแกรม 8

 1. หากต้องการปิดอินสตาแกรมแบบถาวร ให้ดูข้อมูลในส่วนของวิธีส่งคำขอลบบัญชีของคุณแบบถาวร จากนั้นแตะที่ “ลบบัญชีของคุณ” ก่อนจะทำในขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานสามารถเก็บข้อมูลในอินสตาแกรมเอาไว้ได้โดยการแตะที่ “ดาวน์โหลดสำเนาข้อมูล”

อินสตาแกรม 9

 1. เลือกเหตุผลในการลบบัญชี หากต้องการลบเร็วที่สุดแนะนำให้เลือก “สร้างบัญชีผู้ใช้บัญชีที่สองแล้ว”

อินสตาแกรม 10

อินสตาแกรม 11

 1. ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม “ลบ…(ชื่อผู้ใช้อินสตาแกรม)”

อินสตาแกรม 12

เมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้วบัญชีอินสตาแกรจะถูกซ่อนเป็นเวลา 30 วันก่อนจะถูกลบออกจากระบบ สำหรับใครที่เปลี่ยนใจก็สามารถล็อคอินเข้าบัญชีภายในเวลาที่กำหนดแล้วเรียกคืนบัญชีเอาไว้ได้ แต่ถ้าไม่เปลี่ยนใจบัญชีก็จะถูกลบอย่างถาวร