Saturday, 20 July 2024

วิธีการเปลี่ยนชื่อ Instagram ทำอย่างไร? (เปลี่ยนทั้งชื่อผู้ใช้และชื่อที่แสดง)

02 Apr 2022
12042

ใครที่ใช้งาน Instagram มายาวนานหรือต้องการเปลี่ยนบัญชีของตัวเองไปใช้งานด้วยจุดประสงค์อื่น เช่น เปิดร้านค้าฯลฯ อาจจะอยากเปลี่ยนชื่อไอจีของตัวเองรวมไปถึงชื่อผู้ใช้งานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในบทความนี้เราจะพามารู้จักวิธีการเปลี่ยนชื่อ Instagram กัน

วิธีการเปลี่ยนชื่อ Instagram ทำอย่างไร? (เปลี่ยนทั้งชื่อผู้ใช้และชื่อที่แสดง) สามารถทำตามได้ง่าย ๆ ดังนี้

  1. เปิดแอพพลิเคชัน Instagram แล้วกดที่ไอคอนรูปโปรไฟล์มุมขวาล่าง จากนั้นกด “แก้ไขโปรไฟล์”

เปลี่ยนชื่อไอจี1

  1. เลือกเปลี่ยน “ชื่อ” และ “ชื่อผู้ใช้” ได้เลยตามต้องการ

เปลี่ยนชื่อไอจี2

  1. ในกรณีที่สร้างบัญชี Instagram ขึ้นมาโดยการเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook การเปลี่ยน “ชื่อ” จำเป็นต้อง Log In เข้าในบัญชี Facebook เสียก่อนจึงจะเปลี่ยนได้ โดยการกรอกชื่อ ชื่อกลางและนามสกุลให้เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง” จากนั้นระบบของ Facebook จะแสดงชื่อใหม่ สามารถเลือกได้ว่าต้องการชื่อรูปแบบไหน เมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

เปลี่ยนชื่อไอจี3

  1. ส่วนชื่อผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้เลย เมื่อเปลี่ยนแล้วกด “เครื่องหมายถูกต้อง” มุมบนขวา

เปลี่ยนชื่อไอจี4

ชื่อและชื่อผู้ใช้ของ Instagram เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย สำหรับใครที่อยากเปลี่ยน ทำตามวิธีข้างต้นกันได้เลย หากเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแล้วต้องการเปลี่ยนใหม่อีกสำหรับ “ชื่อผู้ใช้” ต้องรออีก 14 วันส่วน “ชื่อ” ที่เชื่อมต่อกับ Facebook ต้องรอจนกว่าจะครบ 60 วันจึงจะเปลี่ยนได้อีกครั้ง