Tuesday, 14 May 2024

การขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ (International Vacination Certificate) ผ่าน แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”

09 Aug 2022
1968

ได้มีประกาศออกมาว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองโรคติดต่อทั่วไป (ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก) ได้งดให้บริการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 รูปแบบเล่มเหลือง เป็นการชั่วคราว เนื่องจากจะมีการปรับปรุงพื้นที่บริการใหม่ โดยได้ขยายการให้บริการหนังสือรับรองฯ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-vaccine passport)แทน จำนวนวันละ 6,000 ท่าน ประชาชนสามารถขอรับ E-vaccine passport ได้จากแอปพลิเคชันหมอพร้อม เมนู international certificate

โดยกองโรคติดต่อทั่วไป ได้รับรองว่าหนังสือรับรองฯ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารที่กรมควบคุมโรครับรอง และสามารถใช้เป็นเอกสารเดินทางได้ เช่นเดียวกับรูปแบบเล่มเหลืองแน่นอนค่ะ

ดังนั้นเรามาลองดูขั้นตอน การขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ(International Vacination Certificate) ผ่าน แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” กันดีกว่าค่ะ

วิธีการการขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือ International Vacination Certificate จาก “หมอพร้อม”

  1. เปิดหน้าจอมือถือเลือกแอปฯ “หมอพร้อม”
  1. ทำการ ล็อกอิน ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนและพาสเวิร์ดของตนเอง
  2. กดเลือก “International Certificate” ตามรูป
  1. จากนั้นกดเลือก “ขอหนังสือรับรองฯ/เพิ่มข้อมูลวัคซีน”
  1. ตรวจสอบ และกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน ต้องมีเลขหนังสือเดินทางด้วย
  1. แนบไฟล์หน้า Passport ตามรูป
  1. เลือกรูปแบบ การขอหนังสือรับรอง
  1. กดเครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมและกดยืนยันขอออกหนังสือรับรอง

ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะ สำหรับขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ(International Vacination Certificate) ผ่าน แอปพลิเคชัน” หมอพร้อม”

คุณสามารถตรวจสอบ หน่วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สําหรับการเดินทางไปต่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2565) ได้ตาม ลิ้งค์นี้เลยนะคะ https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/14.6.2022%20หน่วยงานที่ให้บริการ%20VACCINE%20PASSPORT.pdf

***การให้บริการแต่ละแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ดังนั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการออก หนังสือรับรองฯ อีกครั้งกับหน่วยงานที่ท่านประสงค์จะไปรับบริการด้วยนะคะ
***หากมีข้อสงสัย หรือประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 09 6190 9879 และ 09 6190 9290 (สําหรับคนไทย) และ 09 6190 9462 (สําหรับชาวต่างชาติ) หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 นะคะ