Saturday, 20 July 2024

แผงโซล่าเซล์ มีกี่แบบ และ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

21 Oct 2023
72

รู้หรือไม่ว่า แผงโซล่าเซลล์ ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คือการนำเอาโซล่าเซลล์จำนวนหลายๆเซลล์มาต่อวงจรรวมกัน เพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น และเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งสามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานภายหลังได้ โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์นั้นจัดว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและไม่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งคุณภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้นั้นจะผลิตได้ดีขนาดไหนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาผลิตเป็นแผลโซลาร์เซลล์ด้วย ซึ่งมีอยู่หลายแบบดังต่อไปนี้

แผงโซล่าเซล์ มีอยู่ 3 แบบ คือ

แบบที่ 1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)

ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์

 1. ผลิตมาจากซิลิคอนเกรดดีที่สุด จึงมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20%
 2. ใช้พื้นที่น้อยที่สุดในการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ และ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 4 เท่า ของชนิดฟิล์มบาง หรือ thin film
 3. มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 20-25 ปี
 4. ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากว่าชนิดอื่นเมื่ออยู่ในภาวะแสงน้อย

ข้อเสียของแผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์

 1. เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่มีราคาแพงที่สุด
 2. ถ้าหากแผงโซล่าเซลล์มีความสกปรก หรือ ถูกบังแสงในบางส่วนของแผง อาจทำให้วงจร หรือ inverter ไหม้ได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดโวลต์สูงเกินไป

แบบที่ 2 แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells)

ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง

 1. แบบฟิล์มบางนั้นมีราคาถูกกว่าแบบอื่นๆ เพราะสามารถผลิตได้ง่ายและมีจำนวนมาก
 2. ในที่อากาศร้อนมากๆ แบบฟิล์มบางนั้นมีผลกระทบน้อยกว่าแบบอื่น
 3. ไม่มีปัญหาเรื่องแผงสกปรกแล้วจะทำให้วงจรไหม้

ข้อเสียของแผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง

 1. มีประสิทธิภาพต่ำ
 2. สิ้นเปลืองค่าโครงสร้างและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟ
 3. ไม่เหมาะนำมาใช้ตามหลังคาบ้าน เพราะมีพื้นที่จำกัด
 4. การรับประกันสั้นกว่าชนิด ผลึกซิลิคอน

แบบที่ 3 แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์

 1. มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน จึง ใช้ปริมาณซิลิคอน ในการผลิตน้อยกว่า เมื่อเทียบกับแบบ โมโนคริสตัลไลน์
 2. มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ในที่อุณหภูมิสูง ดีกว่าแบบ โมโนคริสตัลไลน์ เล็กน้อย
 3. มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับ แบบโมโนคริสตัลไลน์

ข้อเสียของแผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์

 1. มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16% ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแบบ โมโนคริสตัลไลน์
 2. ดูไม่สวยงามเมื่อเทียบกับ แบบโมโนคริสตัลไลน์ และ แบบฟิล์มบางที่มีสีเข้ม เข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น หลังคาบ้านได้ดีกว่า